Støttespillere

Mandalselva Villakssenter har latt seg realisere gjennom samarbeid og felles vilje til å skape verdier ut fra den elva som er en livsnerve i regionen vår.

Nedenfor er litt om de viktigste støttespillerne:

Agder Energi

Akvariet bygges på området som Agder Energi eier på vestsida av elva ved Laudal kraftverk. Etter at kraftverket ble automatisert og fjernstyrt fra et annet kaftverk har det vært et ønske å finne ny aktivitet på dette området.

Den positve viljen Agder Energi har vist til å samarbeide om vilkår som gir gode utviklingsmuligheter for Villakssenteret er helt avgjørende.

Kommunene

Marnardal og Mandal kommuner har bidratt med et betydelig tilskuddsbeløp for å skape ny, positiv aktivitet i området.

På det grunnlaget har Vest-Agder Fylkeskommune bidratt med et tilsvarende beløp for å styrke kommunenes regionutviklingsambisjon.

Sponsorer

En del bedrifter bidrar med sponsorstøtte. Dette er:

TT Anlegg er den største maskinentreprenøren på Sørlandet. Vi tar på oss alle typer oppdrag innen anleggsvirksomhet. Maskinparken blir jevnlig fornyet og holder høy standard.

Byggtorget AG Vigemyr har et komplett vareutvalg med verktøy og materialer , enten det er små oppussingsoppgaver i hjemmet eller som leverandør til større prosjekter.

Marnar Bruk

Advokatfirma Wigemyr

Ole K Olsen Bygg

I Villakssenterets sponsorplan er det et begrenset antall sponsorplasser, men det er fortsatt ledige avtaleplasser. Flere sponsorer vil gi oss et sterkere grunnlag for videreutvikling av senteret.

Vi tilbyr forskjellige sponsorater. Disse er beskrevet i en «Sponsorinvitasjon» som kan fås ved

Henvendelse til daglig leder Elise Lauvdal, på:

Tlf.: +47 971 25 391

Epost: elise@villakssenteret.no