Om oss

Mandalselva Villakssenter er et selskap som eies og drives hovedsakelig av rettighetshavere til laksefiske i Mandalsleva. Prosjektet har latt seg realisere grunnet bidrag fra Agder Energi, kommunene i vassdraget, Vest-Agder fylkeskommune, Sparebanken Sør’s gavefond, Mandalsfondet, sponsorer og ikke minst gjennom en enorm dugnadsinnsats.

Siden stor del av finansieringen er kommunale og fylkeskommunale midler, er det et felles mål at Villakssenteret skal videreutvikles slik at det kan gi positive ringvirkninger i hele vassdragsområdet. Det skal bidra til å gjøre Mandalselva og dalen bedre kjent. Målet er at det også skal føre til økt besøk og omsetning på andre turiststeder og næringer i området.

Men det viktigste målet er å skape et senter som kan gi fine opplevelser for alle som besøker oss!  

Bilde: Siv Anita Skaar

Historie

Historia om Mandalselva inneholder perioder med tømmerfløting og stor trelasteksport, et eventyrlig laksefiske, forsuringskatastrofen der laksestammen døde ut, reetablering av laksen ved hjelp av Norges største elvekalkingsprosjekt – og ikke minst at godt samarbeid har gjort det mulig å ha en stor produksjon av fornybar energi samtidig som laksestammen er frisk og i vekst.

Det er mange som holder Mandalselva fram som et eksempel på hvordan interessene rundt et vassdrag kan samarbeide til felles beste. 

Miljødesign i Mandalselva

Mandalselva – fra forsuring og vannkraftregulering til kalking, reetablering og miljødesign. Dette er tittelen på presentasjonen NINA – Norsk Institutt for Naturforskning og Agder Energi Vannkraft har utarbeidet etter arbeidet med Miljødesign-prosjektet i Mandalselva.

Miljødesign er en ny metode for naturrestaurering der man først stiller en diagnose, og deretter utreder, utvikler og gjennomfører tiltak som bedrer forholdene for laks i regulerte vassdrag - samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon. For Agder Energi Vannkraft betyr dette enkelt sagt mer laks og mer kraftproduksjon i elva.

Les historien om Miljødesign-prosjektet i Mandalselva her.