Om oss

Mandalselva Villakssenter eies og drives av et selskap som eies av rettighetshavere til fisket i Mandalselva. Men det er skapt i et samarbeid med vannkraftprodusenten Agder Energi, kommunene i vassdraget og Mandalselva Elveeigarlag.

En stor del av finansieringen er kommunale og fylkeskommunale midler. Det er derfor et felles mål at Villakssenteret skal videreutvikles slik at det kan gi positive ringvirkninger i hele vassdragsområdet. Det skal bidra til å gjøre Mandalselva og dalen bedre kjent. Målet er at det også skal føre til økt besøk og omsetning på andre turiststeder og næringer i området.

Men det viktigste målet er å skape et senter som kan gi fine opplevelser for alle som besøker oss!  

Historie

Historia om Mandalselva inneholder perioder med tømmerfløting og stor trelasteksport, et eventyrlig laksefiske, forsuringskatastrofen der laksestammen døde ut, reetablering av laksen ved hjelp av Norges største elvekalkingsprosjekt – og ikke minst at godt samarbeid har gjort det mulig å ha en stor produksjon av fornybar energi samtidig som laksestammen er frisk og i vekst.

Det er mange som holder Mandalselva fram som et eksempel på hvordan interessene rundt et vassdrag kan samarbeide til felles beste.