Nyheter

20.08.2020

Gave fra Mandalsfondet

På åpningsarrangementet 20. juni kom styreleder Stig Skjævesland med en gledelig nyhet: Mandalsfondet har besluttet å tildele Mandalselva Villakssenter et tilskudd på 125.000 kroner til de to temaområdene Livet i elva og Vern om villaksen. Anders Sveaas` og hustru Granvilde f. Knutsens minnefond, kalt Mandalsfondet, ble stiftet høsten 2019. Årets tildelinger er fondets første. Nå i Villakssenterets første år består utstillingen «Livet i elva» av seks mindre akvarier som viser andre fiskearter i vassdraget. Planen er å videreutvikle dette slik at det på en grundigere måte kan forklare det biologiske systemet og næringskjedene i et slikt «vassdragssamfunn».

Laksen har mange «fiender», ikke minst mennesket som driver storstilt fangst av den – og som på flere måter påvirker leveforholdene i elv og hav på negativ måte. På verdensbasis har bestanden av laks de siste ti-årene blitt sterkt redusert. Med temaområdet Vern om villaksen skal vi formidle kunnskap om de viktigste truslene. Men det skal også vises hvordan iverksatte tiltak, ikke minst i Mandalselva, har gitt positive resultater.

Skjævesland forteller at den videre prosjektutredning starter så snart åpningssesongen for akvariet er over, det vil si i oktober. Tidlig på nyåret vil produksjonen av utstillings- og formidlingselementene starte, slik at alt er på plass når Villakssenteret åpner i begynnelsen av juni 2021.

21.06.2020

Den store dagen!

Etter mye hardt arbeid – og med fantastiske hjelpere fra alle kanter – så har vi endelig åpnet dørene til dette flotte anlegget! Vi hadde en vellykket og fin åpningsseremoni sammen med alle de som har bidratt til at dette har kunne blitt realisert, og vi er så utrolig stolte og takknemlige. Nå gleder vi oss til fortsettelsen, og til å skape en enda rikere og bedre opplevelse her på Laudal i årene som kommer.

Håper vi sees på Villakssenteret i sommer!

16.06.2020

Fire dager til åpningen 20 juni!

Nå nærmer offisiell åpning seg med stormskritt, og i henhold til koronarestriksjoner har vi besluttet å avholde åpningsseremonien som et lukket arrangement for inviterte gjester. Denne seremonien vil vare frem til 14:00, og først etter dette vil det bli anledning for andre gjester til å kjøpe billett for å besøke anlegget. Det blir ikke noe spesielt opplegg etter 14:00 denne dagen. Vi kommer til å måtte gjøre vurderinger underveis om hvor mange det er forsvarlig at oppholder seg på området samtidig, og om pågangen blir stor vil man derfor kunne oppleve at man må vente litt før man kan få komme inn. Vi ber om forståelse for dette, og beklager eventuelle ulemper det fører med seg.

Når det er sagt, så gleder vi oss veldig til å åpne dørene til dette kule anlegget, og håper mange har lyst til å besøke oss i sommer!

05.05.2020

20. juni åpner Villakssenteret

Det har lenge vært planen at åpningen av Mandalselva Villakssenter skulle være 6. juni, men korona- situasjonen har etter hvert gjort dette usikkert. I tråd med myndighetenes retningslinjer har vi kommet til at åpningen burde utsettes til etter 15. juni. Det er nå besluttet at det skal skje 20. juni.

Den formelle «snorklippingen» skal gjøres av Fylkesmann Stein A. YtterdahI kl. 12. Resten av programmet for dagen er ikke klart enda. Det skal nøye gjennomgås hvordan det skal gjøres for at alle smittevernregler skal være skikkelig ivaretatt. Kanskje blir det et noe enklere opplegg enn først planlagt, og der det settes en grense for hvor mange som kan være inne på området samtidig. Så snart programmet er klart vil det bli annonsert her.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan bli nødvendig å endre noe på åpningstidene på grunn av situasjonen. Om dette blir aktuelt, så holder vi dere selvfølgelig informert. I tillegg vil det bli gjennomført en del praktiske tilrettelegginger for at gjeldende smittevernregler blir godt ivaretatt. For oss er det et absolutt krav at Villakssenteret skal håndtere dette på en forsvarlig og publikumsvennlig måte.

10.04.2020

Det historiske fisket i Mandalselva

Det jobbes fremdeles flittig med senterets utstillinger, og en av dem er utstillingen om det historiske fisket i Mandalselva. Her skal vi presentere historien om «Notfisket i flatelva», «Lordefisket» og det unike «klubbefisket i Kavfossen».

Vi er så heldige å ha med oss dyktige Odd R. Jørgensen på dette prosjektet. Han skal lage store oljemalerier som illustrerer de tre historiene, og vi gleder oss til å pryde veggen med denne kunsten.

Når det gjelder situasjonen vi alle står i nå – med den pågående koronapandemien – så kommer selvfølgelig vi også til å ta hensyn til alles beste. Det er enda litt tidlig å si hvordan sommeren kommer til å bli, men vi evaluerer situasjonen fortløpende og holder dere oppdaterte i tilfelle åpningen av senteret må utsettes.

God påske!

13.03.2020

«Laksesenteret» fortsetter på Villakssenteret

I 13 år har Marnar Laksesenter på Laudal vært det sentrale samlingsstedet for laksefiskerne i Mandalselva. Delområde 3 i Mandalselva Elveigarlag, som har stått for driften av senteret, har nå inngått samarbeid med Villakssenteret om den videre driften.

I innledningen til samarbeidsavtalen står det: Partene ønsker at Laksesenteret skal kunne fortsette – og videreutvikles – som samlingssted for laksefiskerne, med fiskekortsalg, desinfisering av fiskeutstyr og annen service. Det betyr at Mandalselva Villakssenter overtar driften av Marnar Laksesenter, som på den måten får felles betjening og resepsjon med det nye akvariet – på samme sted som det har vært tidligere.

På samme måte som tidligere vil senteret også selge fiskekort for Sone 4 og for Klevelandsvallet.

I år blir åpningstidene for Laksesenteret de samme som i 2019, bortsett fra at senteret i juni vil åpne kl. 14 i stedet for kl. 16. Ellers vil kontakt og info for fiskerne være som tidligere:

Tlf.nr.: +47 941 66 725

E-post: laksesenter@sone3.no

Nettside: https://www.sone3.no

Facebook: Marnar laksesenter

27.02.2020

100 dager igjen til åpningen!

I dag, 27. februar, er det 100 dager igjen til Mandalselva Villakssenter skal åpnes for publikum – 6. juni 2020. Planleggingen går for fullt. Aktiviteten vil øke framover mot åpningsdagen. Særlig blir det mye som skal skje i mai. Da skal fisk fanges og settes inn i akvarietankene. Hvordan den oppfører seg der vil gi svar på plasseringen av grus, stein og groper. Målet er at fiskene skal trives og oppføre seg mest mulig slik som de ville gjort i elva.

Det forberedes også hvordan informasjon om laksen og utstillinger som forteller om vassdragets historie skal utformes. Den lakseførende delen av Mandalselva er nesten 50 km lang. Elva har historisk vært en av landets beste lakseelver. Før vannkraftutbyggingen begynte var det rikt fiske på så godt som hele strekningen. De senere år har miljøtiltak i samarbeid mellom kraftprodusenten, myndighetene og de lokale aktørene gjort at stadig større deler av elva nærmer seg den opprinnelige tilstanden.

På akvariet forbereder vi nå å presentere det historiske fisket i elvemunningen (Østerland fiskeri) og ved Kavfossen i Bjelland – som var det øverste sted laksen kunne komme.

14.02.2020

Åpningstidene i 2020

Den offisielle åpningen av Villakssenteret for publikum er berammet til lørdag 6. juni. For å markere begivenheten blir det et spesielt program denne dagen. Det vil bli presentert her når dagen nærmer seg.

Fra 6. juni vil senteret være åpent hver dag til og med august, men på litt ulike tider. I september vil det være åpent på lørdager og søndager.

For grupper på minst 10 personer er det mulig å arrangere besøk også utenom den offisielle åpningstiden, men det må da avtales minst en uke i forveien.

Fiskekortsalget kommer til å ha en noe utvidet åpningstid sammenlignet med akvariets åpningstider. Informasjon om dette kommer på et senere tidspunkt.

Åpningstider for akvariet:

Juni (fra 6. juni):

 

Juli/August:

September:

Lørdag / Søndag

Mandag – Fredag

Alle dager

Lørdag / Søndag

10.00 - 18.00

14.00 - 19.00

10.00 - 18.00

10.00 - 16.00

29.01.2020

Elise Lauvdal blir Senterleder

Elise Lauvdal er nå ansatt som Daglig leder i Mandalselva AS og Senterleder for Villakssenteret fra 1. april. Dermed er enda en viktig brikke i «byggverket» på plass.

«Vi er veldig glade for at Elise sa ja takk til tilbudet om denne stillingen», sier styreleder Stig Skjævesland. «Elise har bidratt en hel del i forberedelsene det siste året. Hun kjenner derfor prosjektet og utfordringene godt, og vi er så heldige at hun også kan hjelpe oss en god del i perioden fram til april.»

De siste somrene har Elise jobbet på Marnar Laksesenter på Laudal med fiskekortsalg og service til laksefiskerne i Mandalselva.

Elise blir denne våren ferdig med sin Bachelor-grad i Markedsføring og ledelse – og vil altså gå rett inn i en av landets mest spennende jobber.

19.11.2019

200 dager igjen til åpningen!

I dag, 19. november, er det 200 dager igjen til Mandalselva Villakssenter skal åpnes for publikum – 6. juni 2020. Akvariebygget er ferdig. Men forberedelsene vil fortsette gjennom vinteren og våren. Bygget er bare «skallet.» Nå skal det fylles med «liv og sjel.»

Arbeidet med å skape godt og riktig miljø for laksen i de sju store akvarietankene har begynt. Til sammen har det gått med ca. 130 storsekker med elvegrus til denne «møbleringen.» Men det gjenstår trolig mye justeringer for at strømningsforholdene i tankene skal bli optimale for fisken. Det meste av dette arbeidet er planlagt utført i mai neste år. Da blir det forhåpentligvis noe spennende å se i hvert av de 14 akvarievinduene.

En arbeidsgruppe er godt i gang med å utarbeide planer for alt det andre som Villakssenteret skal vise for sine gjester. Dette blir både innendørs og på uteområdet. Gjennom utstillinger, informasjon og aktiviteter skal vi fortelle om livet i elva, laksefisket, produksjonen av fornybar energi og andre sider av Vassdragets nåværende og historiske betydning for lokalsamfunnet. Ambisjonen er at mye av dette skal være på plass innen senteret åpnes 6. juni.

25.09.2019

Kranselag for ferdig tak

I dag var det kranselag for akvariebygget med de involverte fra entreprenøren Skanska Norge og arkitekten som har tegnet bygget, Jan Antonsen, til stede. Alle var enige om at dette blir et flott bygg, så stemningen var god under lunsjen med snitter og bløtkake.

Går det som planlagt, vil bygget være helt ferdig i løpet av oktober.

04.09.2019

Akvariebygget reiser seg

En ny milepæl er nå passert ved at alle akvarieglassene er montert. Takbjelkene er på plass og innen to uker skal taket være tett. Nå begynner vi å se hvordan det blir!

Om ca. to uker begynner uttestingen av selve akvarieanlegget. Tankene skal testes med vann og de skal «møbleres» med grus og stein fra elva. Deretter skal det settes inn noen laks og det skal testes ut med ulike vannmengder og strømningsforhold for å se hvordan fisken oppfører seg og trives. Sannsynligvis vil testperioden vare en måneds tid til i slutten av oktober. Da skal fisken slippes ut i elva igjen.

Det er økende interesse for å se anlegget. Men siden det er en travel og lukket byggeplass må dette avtales på forhånd ved kontakt til Olav Lauvdal eller Stig Skjævesland.

27.05.2019

Åpning av akvariet

satt til 6. juni 2020

Det kan høres lenge ut at det skal gå et år fra bygginga begynner og til åpning. Men for at vi skal være godt forberedt tror vi at dette er klokt. Det er mye som skal forberedes og som må være under god kontroll.

Den foreløpige planen er at åpning blir 6. juni 2020. Styreleder Stig Skjævesland forteller at det skal bli et ekstra program den dagen, men at det er noe vi vil fortelle om når dagen nærmer seg.

16.05.2019

Byggingen av

akvariet er i gang

I dag startet bygginga av akvariet. I juli/august vil de store akvarieglassene – som er 7,5 cm tykke – bli satt inn. Går alt etter planen vil bygget stå ferdig en gang i første halvdel av september. Deretter blir akvarietankene «møblert» med grus og stein – og det blir satt vann og fisk inn i anlegget for å optimalisere forholdene for både fisk og publikum. Planen er at åpning for publikum blir i juni neste år.

Akvariebygget blir på ca. 300 m2. Den sentrale delen av anlegget er sju akvarietanker innrettet i en serie med ca. 30 cm høydeforskjell mellom dem. Friskt elvevann blir tilført i den øverste tanken og vil renne nedover fra tank til tank. På den måten blir det innrettet slik at det skal kunne ligne forholdene fisken har i elva.

Anlegget blir bygget på området til Agder Energi ved Laudal kraftverk. Et godt samarbeid med energiselskapet har vært en viktig brikke i å få dette realisert. En betydelig del av finansieringen er tilskudd fra Marnardal og Mandal kommuner og Vest-Agder fylkeskommune. Det er derfor en viktig intensjon at Villakssenteret skal utvikle seg til å bli et viktig regionutviklingstiltak ved å gi stimulans til vassdragsområdet.

Det har vært jobbet i flere år for å få realisert prosjektet – først i regi av Flerbruksplan for Mandalsvassdraget og senere av et selskap etablert av rettighetshavere til fisket i Mandalselva, Mandalselva Villakssenter AS. At byggearbeidene nå er i gang betyr at en viktig milepæl nå er passert!

Se dette innlegget på Instagram

Etter å ha stått tomme i noen måneder, fylles nå karene med vann igjen 🌊💦

Et innlegg delt av Mandalselva Villakssenter (@villakssenteret)

Se dette innlegget på Instagram

Etter tre dager med beising, ble vi omsider ferdige i går kveld ✔️🙏 På bildet ser man hvor mye trepanelet hadde rukket å gulne allerede, så det gjorde seg med et strøk med beis 😊 Riktig god helg, alle sammen❤️

Et innlegg delt av Mandalselva Villakssenter (@villakssenteret)